. آروماتیک‌ها

آروماتیک‌ها

آروماتیک‌ها

آروماتیک به خانواده ای از ترکیبات آلی گفته می شود که در ساختار خود دارای حلقه با پیوند دوگانه هستند. آروماتیکها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل میدهند که شامل بنزن و مشتقات آن میباشند. برخی هیدروکربنهای آروماتیکی موجود در نفت خام عبارتند از: بنزن ، تولوئن ارتو- زایلن ، متا- زایلن ، پارا- زایلن ، نفتالین ، کومن و غیره. مجموعه پتروشیمی خلیج فارس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مححصولات آروماتیکی در ایران و جهان می باشد . از محصولات آروماتیکی در تهیه و تولید پلی استرها، الیاف مصنوعی، رنگها، رزینها، بطریهای یکبار مصرف، نایلـــــون شوینده ها، ترکیبات دارویی، سموم دفع آفات، حالل صنعتی و ...استفاده می گردد.

مشخصات محصول

ردیف

نام محصول

شرکت پتروشیمی تولیدکننده

1

آروماتیک سنگین

بندرامام و نوری و بوعلی‌سینا

2

آروماتیک نه کربنه به بالا ( C9+ )

بندرامام

3

آروماتیک نه کربنه / تولوئن (C9-A/TOL)

بوعلی‌سینا

4

اتیل بنزن

پارس

5

ارتوزایلین

نوری و بوعلی سینا

6

استایرن

پارس

7

بنزن

بندرامام و نوری و بوعلی‌سینا

8

پارازایلین

بندرامام و نوری

9

تولوئن

بندرامام

10

حلال A92

نوری

11

ریفورمیت

بندرامام و نوری و بوعلی سینا

12

مخلوط آروماتیک‌ها

بوعلی سینا

13

مخلوط زایلین‌ها

بندرامام و نوری و بوعلی سینا