اعضای هیئت‌‌مدیره
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نصرت رحیمی

رییس‌هیئت‌مدیره

کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک

ریاست هیأت مدیره شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس-ریاست هیئت
مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی نفت- معاون وزیر نفت –
معاونت وزیرنیرو

جعفر ربیعی

نایب‌‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

لیسانس مهندسی صنایع

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت بهره برداری راه آهن شهری
تهران و حومه – رئیس هیات مدیره
شرکت بهره برداری راه آهن شهری
تهران و حومه – مدیر عامل و نایب
رئیس هیات مدیره شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای
مسلح- رئیس وعضو هیأت مدیره
شرکت پلیمر آریاساسول

آیدین ختلان

عضو هیئت‌مدیره

کارشناسی ارشد – مهندسی معدن

دستیار وزیر نفت – نایب رئیس هیأت
مدیره و مدیر عامل شرکت نشر فن آریا

تکنیک های حفاری/مدیریت یکپارچه مخزن/ MBA Executive

امیرحسین بحرینی

عضو هیئت‌مدیره

فوق لیسانس مهندسی شیمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت
پلیمر آریاساسول- مدیر عامل و عضو
هیات مدیره شرکت نفت سپاهان-
معاون اجرائی مجتمع شرکت
پتروشیمی اراک- مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد

B tech L evel 4 (certificate in management
s tudeis )

نجات امینی

عضو هیئت‌مدیره

دکترا مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره پالایش نفت بندر
عباس- عضو هیئت مدیره شرکت
سرمایه گذاری صنعت نفت

مدیران عامل مجتمع‌های تولیدی

مدیران عامل طرح‌ها

مدیران عامل شرکت‌های بازرگانی و خدماتی

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt