اعضای هیئت‌‌مدیره
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نصرت رحیمی

رییس‌هیئت‌مدیره

جعفر ربیعی

نایب‌‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

آیدین ختلان

عضو هیئت‌مدیره

امیرحسین بحرینی

عضو هیئت‌مدیره

نجات امینی

عضو هیئت‌مدیره

مدیران عامل مجتمع‌های تولیدی

مدیران عامل طرح‌ها

مدیران عامل شرکت‌های بازرگانی و خدماتی

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt