. اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

نام : محمدمهدی رحمتی

سمت : رئيس وعضو هيأت مديره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

 

نام : سیدجلال میرهاشمی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی شیمی

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

نام : جعفر ربیعی

سمت : نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی صنایع

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

نام : امیرحمزه مالمیر

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شركت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبی

نام : مسعودجعفری اصطهباناتی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی