آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی – نوبت اول و دوم

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شماره ثبت ۸۹۲۴۳ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد انجام فعالیتهای موردنظر خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق [...]

برگزاری نوبت اول مناقصه تامین و راهبری خدمات خودرویی پتروشیمی کارون

نوبت اول مناقصه عمومی تامین و راهبری خدمات خودرویی پتروشیمی کارون در سال ۹۸، منتشر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین و راهبری خدمات [...]

خرید ۲ ست شامل هر ست ۱۳۲ قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه ۱

مناقصه شماره ۹۷/۱۹ موضوع مناقصه :خرید ۲ ست شامل هر ست ۱۳۲ قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه ۱ چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول ۹۷/۱۱/۸ [...]