. جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت های مطرح دنیا و آسیا

جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت های مطرح دنیا و آسیا

جایگاه  هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت های مطرح پتروشیمی دنیا و آسیا

هرساله، موسسه ICIS شرکت های برتر در حوزه پتروشیمیایی و پتروشیمی دنیا را مورد بررسی قرار می دهد و عملکرد آن ها رابر اساس شاخص هایی چون ارزش فروش، سود عملیاتی، سود خالص، میزان بودجه مصرفی در تحقیق و توسعه، سرمایه در گردش و تعداد کارکنان مورد سنجش قرار می دهد و بر اساس درآمد خالص از فروش، 100 شرکت برتر را رتبه بندی می نماید.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به صورت مستقل و با برند انحصاری خود از سال 1392 وارد دنیای رقابت گردید، و در این فرآیند تلاش نموده است با وجود امکانات و منابع در اختیار، جایگاهی مناسب برای خود در میان برترین های این صنعت در دنیا کسب نماید. از این رو طبق گزارشات موسسه بین المللی ICIS، جایگاه این شرکت در سال 1393 از رده 53 به رده 38 ارتقا پیدا کرده است که نشان از بهبود وصعود 15 پله ای آن در میان رقبای بین المللی بوده و در سال 1397 با سه رده ارتقا در جایگاه سی و پنجم جهان در بین 100 شرکت برتر قرار گرفت.

جایگاه هلدینگ در میان شرکتهای برتر ایرانی (IMI-100)

سازمان مدیریت صنعتی با تهیه فهرستی از شرکت‌های برتر بر اساس 28 شاخص، که در 6 گروه " اندازه و رشد شرکت" ، "سودآوری و عمکرد " ، "صادرات"، "نقدینگی"، " بدهی" ،"بازار" تقسیم بندی شده اند، تلاش نموده است تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه‌های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارائه دهد.

از این رو، بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط این سازمان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت‌های برتر ایرانی موفق به دریافت رتبه‌های ذیل گردیده است.

  • رتبه اول از نظر میزان فروش و درآمد
  • رتبه اول در شاخص بالاترین ارزش افزوده
  • رتبه اول در بیشترین سودآوری
  • رتبه اول در بیشترین صادرات
  • رتبه اول در شاخص بالاترین ارزش بازار
  • رتبه اول در گروه پتروشیمی
  • رتبه برتر صادرات گرا

 

جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت های مطرح دنیا و آسیا