‏‪‏‎‪‎مدیر عامل پتروشیمی مبین تاکید کرد:‏ تکذیب هرگونه نشت مواد شیمیایی و گاز از تصفیه خانه مبین

به دنبال انتشار خبری مبنی بر نشت مواد شیمیایی از تصفیه خانه مبین و مسمومیت ۲۶ نفر براثر تأثیر ‏مواد شیمیایی این مرکز و انتقال آنها به بیمارستان‌های عسلویه، مدیرعامل پتروشیمی مبین با تکذیب ‏هرگونه نشت موارد شیمیایی و گازی از تصیفیه‌خانه مبین، از مسمومیت پنج نفر از کارکنان این ‏پتروشیمی خبر داد.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، علیرضا شمیم گفت: تصفیه خانه این ‏شرکت از شبانه روز گذشته تا کنون در شرایط نرمال فرایندی بوده که‌ ترندهای عملیاتی مربوطه و نتایج ‏آنالیزرهای آنلاین خروجی، این ادعا را اثبات می‌کند.‏
وی افزود: در حال حاضر نیز تصفیه خانه و زباله سوزهای جامد و مایع در شرایط نرمال فرآیندی قرار ‏داشته و مخازن ذخیره تصفیه خانه در حداقل ظرفیت عملیاتی هستند.‏
شمیم تصریح کرد: مواد شیمیایی مشاهده شده در کانال جمع آوری آبهای سطحی متعلق به این شرکت ‏نبوده، بلکه کلیه شرکت‌های فازیک پتروشیمی متصل به آن بوده و امکان تخلیه دارند، از طرفی این ‏شرکت فاقد هرگونه مواد شیمیایی بوده و اصولاً نوع و ماهیت آلودگی ایجاد شده مؤید آلودگی هواست که ‏عمدتاً بصورت ونت و تخلیه گازها به اتمسفر صورت می‌پذیرد.‏
مدیر عامل پتروشیمی مبین با اشاره به اینکه انتشار این حجم از آلودگی اتمسفری توسط پساب به هیچ وجه ‏امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: متاسفانه این شرکت نیز در این رخداد زیست محیطی تحت تأثیر قرار ‏گرفته و تعداد ۵ نفر از پرسنل شاغل به دلیل مسمومیت به درمانگاه اعزام شدند که تحت درمان قرار ‏دارند.‏

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt