نوبت چهارم مناقصه انجام پروژه ی کنترل توان، بهبود پروفیل ولتاژ و اصلاح ضریب توان مجتمع پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد پروژه ی کنترل توان،بهبودپروفیل ولتاژ واصلاح ضریب توان خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان می­توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۲/۹ از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس:    ۰۶۱۵۲۱۲۲۲۵۶ (شایان ذکر است نظر به اینکه هرگونه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می­پذیرد لطفا” در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح در سامانه وارد نمایید.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۹/۱۴
جلسه توجیهی در تاریخ  ۰۵/ ۰۹/۹۷ از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲ در سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر سایت ۲ –منطقه ویژه پتروشیمی برگزار می گردد

تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست­میلیون) ریال می­باشد.

الف: مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.
 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ۶۰ امتیاز خواهد بود.
 پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.
 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt