نصب تجهیز V-302 در واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام

 

هفته آینده عملیات نصب دو تجهیز V-302 و V-301 در شرکت پتروشیمی هنگام انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی هنگام, تجهیز V-302 به وزن۱۶۰ تن با موفقیت در این شرکت نصب شد.
از یک ماه گذشته جرثقیلهای ۸۵۰ تن و ۴۵۰ تنی وارد کارگاه این شرکت شدند و عملیات مونتاژ آنها نیز تکمیل و سرانجام در ۳۰ام اردیبهشت ماه, عملیات نصب تجهیز V-302 با موفقیت انجام شد.
براین اساس طی هفته آینده نیز تجهیز V-301 با وزن ۲۲۰ تن بر روی تجهیز V-302 نصب و عملیات جوشکاری آن در ارتفاع۱۸ متری از سطح زمین برای اتصال دو تجهیز مذکور اجرا خواهد شد.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt