نشست صمیمی مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیران روابط عمومی شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در منطقه با خبرنگاران شهرستان بندرماهشهر برگزار شد

جواد گلی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این نشست گفت: در مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هیچگاه این انتظار وجود ندارد که اصحاب محترم رسانه از واقعیات و نقاط اشکال ما چشم پوشی کنند و یا صرفا به تعریف و تمجید از ما بپردازند. انتظار و توقع ما و شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در منطقه این است که قلم مقدس خبرنگاری بدون وابستگی به جریانی خاص، صرفا به انتشار واقعیت ها با هدف توسعه منطقه بپردازد.

در این نشست خبرنگاران و روسای روابط عمومی نیز با بیان مطالبی در خصوص اهمیت ارتباط میان رسانه و شرکت های پتروشیمی منطقه، اقدامات انجام شده و در حال انجام شرکت های پتروشیمی در ابعاد مختلف را گسترده دانستند که لازمه انتشار گزارش این اقدامات در سطح جامعه تعامل بیش از پیش میان اصحاب رسانه و روابط عمومی های شرکت های پتروشیمی است.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt