در پتروشیمی هنگام صورت گرفت: نصب راکتور تولید آمونیاک (R-501)

 

راکتور تولید آمونیاک (R-501 ) با وزن ۵۳۵ تن و ا تفاع ۲۶ متر در مجموعه پتروشیمی هنگام نصب شد.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی هنگام، کتور تولید آمونیاک (R-501 ) که یکی از سنگین‌ترین تجهیزات واحد آمونیاک بود، با موفقیت در این واحد نصب شد.
براین اساس باتوجه به ارتفاع نصب این تجهیز از سطح زمین، دو دستگاه جرثقیل ۸۵۰ و ۴۵۰ تنی جهت نصب این تجهیز مورد استفاده قرار گرفت.
گفتنی است که در این راکتور گاز سنتز (هیدروژن و نیتروژن) با دمای ۲۳۲ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۹۲ بار، وارد راکتور شده و در مجاورت کاتالیست با یکدیگر واکنش نشان می‌دهند که در نهایت گاز آمونیاک تولید شده با دمای ۴۵۵ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۸۹بار از راکتور خارج می‌شود.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt