خرید ۲ ست شامل هر ست ۱۳۲ قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه ۱

مناقصه شماره ۹۷/۱۹

موضوع مناقصه :خرید ۲ ست شامل هر ست ۱۳۲ قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های گازی آلستوم تایپ GT-11N2 EV MXL نیروگاه ناحیه ۱

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول ۹۷/۱۱/۸ نوبت دوم ۹۷/۱۱/۹

97/19

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt