برگزاری نوبت اول مناقصه تامین و راهبری خدمات خودرویی پتروشیمی کارون

نوبت اول مناقصه عمومی تامین و راهبری خدمات خودرویی پتروشیمی کارون در سال ۹۸، منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین و راهبری خدمات خودرویی نوبت اول خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار کند.
متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ بهمن از طرق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس www.kmpc.ir بخش مناقصات، با ثبت مشخصات شرکت خود، اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود کنند.
جلسه توجیهی مناقصه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۱ تا ۱۲ در سالن کنفرانس پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر سایت ۲، منطقه ویژه پتروشیمی برگزار می شود و آخرین زمان تحویل پاکت‌های پشنهاد قیمت، تا پایان وقت اداری روز ۳۰ بهمن خواهد بود.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال است. مناقصه یک مرحله‌ای بوده و شرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات امتیاز کسب خواهند کرد.
همچنین حداقل امتیاز لازم جهت بازگشایی پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ۶۵ امتیاز خواهد بود و پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نباشند، باز نمی‌شود.
از دیگر شرایط این مناقصه این است که کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و گس از موعد مقرر در فراخوان، هیچ گونه پیشنهادی پذیرفته نمی‌ شود.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt