با ارائه‌ دو مقاله انجام شد حضور نمایندگان پتروشیمی پارس در اولین کارگاه تخصصی شورای جهانی نفت در ایران

نمایندگان پتروشیمی پارس از حوزه HSE با حضور در اولین کارگاه تخصصی شورای جهانی نفت در ایران به ارائه‌ مقاله پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، شورای جهانی نفت با همکاری کمیته ملی ایران و کمیته جوانان برای اولین بار اقدام به برگزاری کارگاه دو روزه تخصصی با هدف به اشتراک گذاری موضوعات تخصصی موردی در حوزه HSE در هتل اوین پارسیان کرد.
در این کارگاه نمایندگان پتروشیمی پارس مقاله‌ای با موضوع آنالیز سود و هزینه ریسک HSE یا Cost Benefit Analysis در HSE ارائه دادند.

این کارگاه به منظور فراهم آوردن بستری جهت ارتباط موثر کمیته ملی ایران و کمیته ملی کشورهای منطقه مدیران ارشد متخصصین ملی و بین‌المللی از کشورهای انگلستان، نروژ، روسیه، جمهوری چک، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، عمان، کویت و نمایندگان کمیته جوانان کشورهای عضو شورای جهانی نفت با رویکرد انتقال تجربیات و معرفی اقدامات شاخص و دستاوردها در این زمینه برنامه‌ریزی و اجرا شد.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt