انجام مانور ایمنی در پتروشیمی شهید تندگویان

به گزارش روابط عمومی در شبانه روز گذشته ۴ مانور عملیاتی در ساعت های ۱۰ , ۱۴ , ۲۲ و ۴ صبح انجام شد.
در این مانورهای موفقیت آمیز که با هدف بررسی عملکرد تیم آتش نشانی در هنگام حادثه و آتش سوزی در واحد CTA1 انجام شد , واحدهای عملیاتی آتش نشانی به اجرای انجام عملیات اطفا حریق و نجات پرداختند.
طی این عملیات رییس اداره ایمنی و آتش نشانی و همچنین کشیک ارشد مجتمع نیز حضور داشتند و از نزدیک بر نحوه انجام مانور نظارت نمودند.
در این مانور که برای اولین در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد جهت بررسی آمادگی نیروهای آتش نشانی در ساعات تعویض شیفت و اوقات غیر عادی انجام شد و مقرر گردید جهت حفظ و ارتقا مهارت های نیرو های آتش نشانی این مانور از این به بعد ماهیانه در مجتمع اجرا شود.
پس از اجرای مانور بلافاصله واحد فرماندهی عملیات ایمنی و اتش نشانی اقدام به مشخص کردن نقاط قوت و ضعف احتمالی نمودند و ضمن بررسی موارد ,دستور العمل و موارد مهمی که در جهت ارتقا و بهبود واحدهای عملیات مورد نیاز بود بررسی و آماده اجرا شد.
با توجه به بازخورد مناسبی که از نحوه عملیات مانور اطفا حریق دریافت شد , واحد ایمنی و آتش نشانی در انجام وظایف محوله خود بیش از پیش بر انجام این دست مانورها و کسب هر چه بیشتر آمادگی در شرایط اضطراری تاکید کرد.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt