اطلاعیه پرداخت سود سهام

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد.

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد.
۱- سهامداران حقیقی از تاریخ ۹۶/۱۰/۱ از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با همراه داشتن کارت ملی و اعلام کد سهامداری
۲-صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری از تاریخ  ۹۶/۱۰/۱ از طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده (بصورت کتبی به هلدینگ خلیج فارس)

۳- سهامداران حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده (به صورت کتبی به هلدینگ خلیج فارس ) بر اساس جدول ذیل :

تاریخ پرداخت

تعدا سهام

از ۰۱/۱۲/۱۳۹۶

از ۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

از ۱۰۰۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۲/۱۳۹۷

از ۲۰۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

از ۵۰۰۰۰۰۱ سهم به بالا

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt