آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۵،۹۵۸،۸۴۴،۰۷۳ سهم شرکت پتروشیمی هنگام      (سهامی خاص) معادل ۹۹.۳۱ درصد از کل سهام مذکور را اصالتاً و وکالتاً به صورت نقد و اقساط با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. به متقاضیان اکیدا توصیه می گردد شرایط مندرج در قرارداد واگذاری، اسناد مزایده، مفاد این آگهی و همچنین صورت­های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) که در سایت اینترنتی کدال در ذیل نماد فارس موجود است را به دقت مطالعه نمایند. متقاضیان خرید سهام مذکور می توانند از روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ لغایت شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در ساعات ادارای (ساعت ۸ الی ۱۶) به نشانی تهران- میدان هفت تیر – بلوار کریم‌خان زند پلاک ۳۸ ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبقه ۹ واحد۹۰۷ مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی با معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرایط مزایده:

 • نام شرکت قابل واگذاری: شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۰۹۰۱
 • موضوع فعالیت: سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش بسته‌بندی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و سایر موارد مطابق اساسنامه که در بند ۲-۱ صورت­های مالی شرکت قید گردیده است.
 • سرمایه شرکت: ۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم هزار ریالی
 • ارزش اسمی هر سهم: ۱،۰۰۰ ریال
 • مقدار سهام قابل عرضه: ۵،۹۵۸،۸۴۴،۰۷۳ سهم (معادل ۹۹.۳۱ درصد از کل سهام)
 • قیمت پایه هر سهم: ۴،۹۰۱ ریال
 • ارزش کل معامله بر اساس قیمت پایه سهام قابل واگذاری: ۲۹,۲۰۱,۳۵۷,۸۹۲,۲۳۶ ریال
 • سپرده شرکت در مزایده: ۳۰درصد ارزش کل قیمت پایه معادل با ۸،۷۶۰،۴۰۷،۳۶۷،۶۷۰ریال که می­بایست به صورت نقد به حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز و رسید واریز وجه در پاکت جداگانه دربسته طی مهلت مقرر به همراه سایر مدارک تحویل گردد.
 • شرایط پرداخت ثمن معامله: ۵۰ درصد از ثمن معامله بصورت نقد و۵۰ درصد مابقی ظرف یک­سال با اقساط سه ماهه و با نرخ سود سالانه ۱۸درصد پرداخت نماید. (مبلغ سپرده شرکت در مزایده مربوط به برنده مزایده جزء ثمن معامله قلمداد خواهد گردید)

 

 • آخرین مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ است که می بایست توسط متقاضی یا نماینده وی در پاکت دربسته به نشانی تهران- میدان هفت تیر – بلوار کریم‌خان زند پلاک ۳۸ ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبقه ۹ واحد۹۰۷ تحویل و رسید دریافت نماید.
 • جلسه بازگشایی پاکت­ها ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران- میدان هفت تیر – بلوار کریم‌خان زند پلاک ۳۸ ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبقه ۹ واحد۹۰۷ برگزار خواهد گردید. متقاضیان با ارائه معرفی­نامه معتبر به نمایندگان خود می­توانند در جلسه مذکور حضور داشته باشند.
 • برنده مزایده می­بایست ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ نتیجه مزایده مطابق با قرارداد، مابقی ثمن نقدی معامله را پرداخت و با همراه داشتن مدارک و مستندات پرداخت به منظور امضای قرارداد به محل تهران- میدان هفت تیر – بلوار کریم‌خان زند پلاک ۳۸ ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبقه ۹ واحد۹۰۷ مراجعه نماید. بدیهی است پرداخت مابقی ثمن معامله مطابق شرایط مندرج در قرارداد می­بایست انجام پذیرد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضا، مبهم، مخدوش، مشروط و ناقص یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هیات مدیره در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مصالح شرکت و توافقنامه سهامداران مختار خواهد بود.
 • قطعی شدن معامله منوط به رعایت تشریفات مقرر در بندهای ۸ و ۱۲ این آگهی و تایید شرایط خریدار مطابق با قوانین و مقررات، علی الخصوص قانون مبارزه با پولشویی است.
 • متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۸۳۲۵۳۰۹ تماس حاصل نمایند.

هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

 

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt