آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (یک مرحله‌ای)

ردیف عنوان شرح
۱ نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار استان بوشهر- عسلویه – شرکـت پتروشیمی نوری  صندوق پستی: ۷۵۳۹۱-۱۱۵/ تلفن‌های تماس : ۴-۳۷۳۲۳۲۵۰-۰۷۷ داخلی ۲۲۵۱-۲۲۵۳ دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷/ سایت اینترنتی: www.bpciran.com
۲ موضوع مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت پتروشیمی نوری واقع در عسلویه
۳ مدت تامین خدمات ۱۲ ماه شمسی و شروع آن از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۸
۴ تاریخ، مهلت، نشانی دریافت و تحویل اسناد استعلام کیفی مناقصه‌گران اسناد ارزیابی کیفی از امور حقوقی و قراردادها و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت دریافت شده و بعد از تکمیل آنها به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه به تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸ به آدرس فوق ارسال و یا به امورحقوقی و قراردادهای این شرکت در عسلویه تحویل گردد.
۵ مدت اعتبار پیشنهادها در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.
۶ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (پس از مرحله ارزیابی کیفی و دعوت از مناقصه‌گران احراز صلاحیت شده؛ همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد) به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر به مبلغ  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد ریال) و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به نام شرکت پتروشیمی نوری

 

شرایط متقاضی :

۱- داشتن شخصیت حقوقی، شماره شناسه ملی و شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی.

۲- داشتن تجربه و دانش فنی کافی مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه درکارهای قبلی .

۳- داشتن توانایی مالی و ارایه ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر.

۴- داشتن امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود.

۵- دارا بودن تأییدیه‌های مورد نیاز کسب و کار از مراجع ذیصلاح، از جمله اداره کار و امور اجتماعی .

۶- پیمانکارانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که حداقل یک قرارداد مشابه در زمینه تامین غذای بیش از ۱۸۰۰ پرس در روز را در سابقه دو سال اخیر خود داشته باشند.

۷- ارائه صورتحساب‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مربوط به آخرین سال مالی.

۸- تکمیل فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی و ارسال مدارک مربوطه.

شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی توانمندی متقاضیان درچارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت‌های واجد شرایط اقدام خواهد نمود. ارایه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. در ضمن به درخواست‌ها و مدارک ارسالی بعد ازمدت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و این شرکت در رد یا قبول هریک از شرکت‌ها اختیار دارد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری

برگهای استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران

barg98.251

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt