آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

مناقصه (یک مرحله ای) شماره  ۱۷۷۴/۱۰۶-۴۱ ص پ

شرکت پتروشیمی مبیـن در نظر دارد خدمات مهندسی طراحی سیستم کنترل بو و VOC واحد پساب   شرکت پتروشیمی مبین را از طریق مناقصه (یک مرحله ای) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای گواهینامه صلاحیت مشاور (۱) دارای رتبه یک در زمینه طراحی واحد های پالایشگاه نفت، گاز و صنعت پتروشیمی و یا (۲) رتبه یک رسته آب در طراحی و ساخت غیر صنعتی و همچنین رتبه یک مشاور در زمینه آب و فاضلاب از نظام فنی و اجرایی  می باشند می توانند از تاریخ ۹۸/۰۲/۱۷ لغایت ۹۸/۰۲/۱۷ به نشانی استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران  اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۰۸ و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ (یک صدونودوپنج میلیون ) ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره ۱۸۵۳۶۴۸۹۲ نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود و اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران بمدت سه ماه می باشد.

شرکت پتروشیمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی نسبت به دعوت از شرکت های واجد صلاحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۶ )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۱  فاکس: ۰۷۷۳۷۹۵۱۴۳)                                                                                                     mobinpc.ir

                                                                                                                                            

روابط عمومی مبین

دانلود اسناد ارزیابی 

http://www.mobinpc.ir/MDL/asnad-arzyabi.pdf

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt