آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

تجدید  مناقصه (یک مرحله ای) شماره  ۱۷۸۰/۱۰۶-۴۱ ص پ

شرکت پتروشیمی مبیـن در نظر دارد عملیات ترمیم و بازسازی سازه های بتنی واحد آبگیر و احداث ساختمانهای آنالایزر و حراست را از طریق مناقصه (یک مرحله ای) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۲ در رشته ابنیه از نظام فنی و اجرایی  می باشند می توانند از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۱ لغایت ۹۸/۰۲/۳۱ به نشانی استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران  اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳ و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰, ۲(دو میلیارد و هشتصدوسی وپنج میلیون) ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره ۱۸۵۳۶۴۸۹۲ نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود و اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران بمدت سه ماه می باشد.

شرکت پتروشیمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی نسبت به دعوت از شرکت های واجد صلاحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۶ )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۱  فاکس: ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۳)                                                                                                     mobinpc.ir              

                                                            روابط عمومی پتروشیمی مبین                           

                

                                     

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt