شرکت پتروشیمی
آپادانا خلیج فارس 

کلیات شرکت :

کارخانه تولید متانول و محصولات جانبی آن با ظرفیت ۱۶۵۰ هزارتن در سال در منطقه آزاد عسلویه احداث خواهد شد. مدت اجرای آن ۴۱ ماه از مان نافذ شدن اعتبار اسنادی خرید ماشین‌آلات پیش‌بینی می‌شود.

 ارتباط با شرکت :
تلفن تماس :‌ ۸۸۵۵۴۷۹۲  |  آدرس دفتر تهران : خیابان وزرا خیابان پنجم شماره ۲۲ واحد ۱۴ |   آدرس وب سایت : pdsid.ir

مشخصات پروژه

مساحت :‌ ۹ هکتار
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده : ۱۳۹۸
مالکیت : شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس (۱۰۰٪)
مجری : شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کاربرد محصول : تولیـد مـاده بـا برنـده عـدد اکتـان بنزیـن (MTBE)، اسـید اسـتیک و همچنیـن بـه عنـوان حـلال در صنایـع پاییـن دسـتی، رزین‌هـا، چسـب‌ها، فرمالدئیـد، ضدیـخ، انـواع پلاسـتیک‌ها، تولیـد OME، تولیـد پروپیلـن (MTP) و الفین‌هـا (MTO)

تصاویر پروژه

ارتباط با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۵۵۴۷۹۲
آدرس دفتر تهران : خیابان وزرا خیابان پنجم شماره ۲۲ واحد ۱۴
آدرس وب سایت : pdsid.ir
ایمیل :  pdsidco@pdsid.ir

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt