آروماتیک‌ها

ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱ریفورمیتفرآورش و نوری و بوعلی سینا
۲آروماتیک+C9فرآورش
۳مخلوط آروماتیکهابوعلی سینا
۴A92نوری
۵بنزنفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۶پارازایلینفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۷تولوئنفرآورش
۸اتیل بنزنپارس
۹ارتوزایلین نوری و بوعلی سینا
۱۰آروماتیک سنگینفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۱۱مخلوط زایلینهافرآورش و نوری و بوعلی سینا
۱۲استایرنپارس
۱۳C9-A/TOLبوعلی‌سینا
تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt