به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

نام : نصرت رحیمی

سمت : رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : گروه پتروشیمی تابان فردا

 

نام : آیدین ختلان

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی معدن

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

نام : جعفر ربیعی

سمت : نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی صنایع

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

نام : نجات امینی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت استراتژیک

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

نام : امیرحسین بحرینی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی شیمی

توضیحات :

نام عضو حقوقی هیات مدیره : شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی