به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه ۲ پلاک ۲ طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز شنبه مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامی است.

دستور جلسه :

۱-     استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

۲-     تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت 

27 آذر 1398
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده