به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. اطلاعیه پرداخت سود سهام

اطلاعیه پرداخت سود سهام

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد. برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد.

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد.

۱- سهامداران حقیقی از تاریخ ۹۶/۱۰/۱ از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور با همراه داشتن کارت ملی و اعلام کد سهامداری

۲-صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری از تاریخ  ۹۶/۱۰/۱ از طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده (بصورت کتبی به هلدینگ خلیج فارس)

۳- سهامداران حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی معرفی شده (به صورت کتبی به هلدینگ خلیج فارس ) بر اساس جدول ذیل :

تاریخ پرداخت

تعدا سهام

از ۰۱/۱۲/۱۳۹۶

از ۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

از ۱۰۰۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۲/۱۳۹۷

از ۲۰۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰۰ سهم

از ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

از ۵۰۰۰۰۰۱ سهم به بالا

27 آذر 1398
اطلاعیه پرداخت سود سهام