به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. شرکت های تابعه

شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری‌‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به‌‌عنوان یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است

مجتمع‌ پتروشیمی آریاساسول

مجتمع‌ پتروشیمی آریاساسول

مجتمع‌ پتروشیمی مهر

مجتمع‌ پتروشیمی مهر