. شرکت های تابعه

شرکت های تولیدی صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است

 

شرکت پتروشیمی گچساران

شرکت پتروشیمی گچساران

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس

شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

شرکت پتروشیمی ارومیه

شرکت پتروشیمی ارومیه

شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی بندر امام